De Spoorzoeker heeft vanaf januari 2011 het Leerkansenprofiel ingevoerd. Dit betekent 6 uur per week extra leertijd en deze uren vallen onder de Leerplichtwet.
 
Hierbij hebben we vooraf voldaan aan de vijf wettelijke bepalingen uit de Wet op het Primair Onderwijs en op de Wet Medezeggenschap op Scholen, te weten:
 
· De mr heeft toestemming gegeven.
· De ouders zijn geraadpleegd.
· De lestijden staan in deze schoolgids.
· De inspectie is geïnformeerd door het opsturen van de schoolgids.
· Het schoolplan is aangepast.
  
De Spoorzoeker… MeerKansenSchool…betekent:
 
· Meer mogelijkheden voor de kinderen om zich te ontwikkelen.
· Kennis van de Nederlandse taal zoveel mogelijk verbeteren en vergroten
· Werken aan gedrag, samenwerking, jezelf ontwikkelen.
· Talenten bij de kinderen ontdekken en ontwikkelen 
· Meer bewegen door een breed sportaanbod
· Een gevarieerd aanbod volgens een duidelijke leerlijn/opbouw van theater, kunst, muziek en dans
 
Op vier dagen in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) bieden we extra activiteiten en lessen aan. In totaal 6 uur per week.op woensdag is er een aanbod voor groep 7 en 8 (koken) als kinderen dit kiezen hebben ze maandag een uur eerder vrij.
 
Op deze dagen is er voor de kinderen van gr 3 t/m 8 verplicht les tot 16.00 uur.
 
Leerlingen worden in groepen ingedeeld waarbij gekeken wordt naar hun keuze en voorkeuren. Een aantal voorwaarden :
· Taalontwikkeling staat bij alle activiteiten voorop.
· Alle kinderen kiezen voor één of meer sporten.
 
Verplichte vakken
 
De groepen 3 ,4,5 en 5 en 6 krijgen verplicht een uur het vak wereldwijzer. Leerlingen in groep 3 en 4 hebben een uur extra gym per week. Groep 5 heeft verplicht extra zwemles. Groep 8 heeft verplicht Engels. Groep 6 heeft verplicht Engels(1/2 jaar)
 
· Voor leerlingen die dit nodig hebben (extra hulp of extra uitdaging)  is er in de groepen 6,7,8 muiswerk (computerprogramma)  ter ondersteuning van taalvaardigheden als woordenschat en begrijpend lezen .
 
Keuzeaanbod:
Verder is er een keuze aanbod op gebied van kunst, muziek, theater,  techniek, koken, sport, mode, e.d.
De lessen worden gegeven door vakleerkrachten van buiten de school maar deels ook door de leerkrachten van de Spoorzoeker. Wij werken samen met verschillende organisaties. Ons aanbod kan aan de hand van halfjaarlijkse evaluaties aangepast worden naar behoefte. Op dit moment zijn wij bezig de leerlijnen te ontwikkelen voor alle vakken en krijgt de L.K.P. steeds vastere vormen.
 

Wij worden bij de ontwikkeling ondersteund door Sardes en de gemeente Den Haag.

In het schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met I.P.C. (International Primary Curriculum) in de groepen 3 t/m 8. Met I.P.C. zorgen we dat ons themaonderwijs voldoet aan de kerndoelen voor de zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en natuur. Daarnaast werken wij binnen I.P.C. ook aan de creatieve vakken. De thema’s binnen I.P.C. hebben heldere leerdoelen en door de onderwerpen van de thema’s leren de leerlingen te kijken naar de wereld, zowel dichtbij als verder van huis. Het helpt mee om  hen (wereld) burger te laten zijn.

 
Marjolein Boon is de coördinator van het L.K.P. en I.P.C.