Voorschool

Onze school heeft een voorschool, dat houdt in dat we nauw samenwerken met peuterspeelzaal “de Locomotief” die ook in ons gebouw zit. Bij de peuters en kleuters wordt met dezelfde methode gewerkt namelijk: “Startblokken basisontwikkeling”. Door het werken met dezelfde methode, de gezamenlijke activiteiten en de nauwe samenwerking leren de leerlingen spelenderwijs de Nederlandse taal en ontwikkelen zich ook op andere gebieden. Ook gaan de peuters in het kader van de voorschool in plaats van 2 dagdelen, 4 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Wij bieden de kinderen een veilige en plezierige peuterspeelzaal/school waar kinderen zich thuis voelen.
  • Wij observeren, registreren en analyseren de ontwikkeling van uw kind(eren) en stemmen de onderwijsbehoeften daar op af
  • We bespreken de ontwikkeling van elk kind met de ouder.

Wat mogen wij van ouders verwachten?

  • Ouders brengen de kinderen 4 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.
  • Ouders komen de kinderen op tijd brengen en halen.
  • Ouders zijn aanwezig bij de 10-minuten­gesprekken.
  • Ouders zijn bereid, indien nodig voor de ontwikkeling van hun kind, om gezamenlijk extra ondersteuning in te zetten. Op deze manier geven wij de leerlingen een goede basis voor de rest van hun schoolloopbaan.

Peuterspeelzaal “de Locomotief”

Op de Voorschool peuterspeelzaal ontmoet uw kind leeftijdsgenootjes uit de buurt om samen te spelen en plezier te maken. Ook leren de kinderen allerlei nieuwe vaardigheden zoals leren luisteren, andere kinderen helpen, op de beurt wachten, leren delen of zich concentreren op een werkje. Onder deskundige begeleiding helpt en ondersteunt de Voorschool peuterspeelzaal uw kind in de groei naar zelfstandig spelen, alleen en samen met andere kinderen.

Op de Voorschool peuterspeelzaal spelen de kinderen twee vaste ochtenden en twee middagen in een vaste groep, volgens een ontwikkelingsprogramma dat afgestemd is op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

De samenwerking tussen de Voorschool peuterspeelzaal en de Spoorzoeker, betekent voor uw kind dat het bekend is met de manier van werken. Op deze manier wordt er een mooie doorgaande lijn gerealiseerd.

Als u uw kind inschrijft op peuterspeelzaal de “locomotief” betekent dit, dat uw kind ook naar basisschool de Spoorzoeker gaat.

De kosten voor de Voorschool zijn €20,- per maand voor 4 dagdelen in de week. Met geldige Ooievaarspas zijn 4 dagdelen per week gratis.

Op de woensdagochtend is er een samenspelgroep. Samenspel heeft tot doel ouders en kinderen vanaf 2 jaar te laten wennen aan de peuterspeelzaal. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Locomotief, telefoon 070-2053517 en www.mooi-peuters.nl Tevens is er een ouderportal.