Voorschool

Peuterleerplek met Voorschoolse Educatie (VE)

Onze school heeft peuteropvang met VE. Dat houdt in dat we nauw samenwerken met peuterleerplek de Locomotief van JongLeren, die ook in ons gebouw zit. Bij de peuters en kleuters wordt met dezelfde methode gewerkt namelijk: “Startblokken basisontwikkeling”. Door het werken met dezelfde methode, de gezamenlijke activiteiten en de nauwe samenwerking leren de kinderen spelenderwijs de Nederlandse taal en ontwikkelen zich ook op andere gebieden. Peuters komen 2 of 4 dagdelen per week naar de peuteropvang.

Wat mag u van ons verwachten?

  • Wij bieden de kinderen een veilige en plezierige peuteropvang waar kinderen zich thuis voelen.
  • Wij observeren, registreren en analyseren de ontwikkeling van uw kind en stemmen onze activiteiten op de ontwikkelingsbehoeften af.
  • We bespreken de ontwikkeling van elk kind met de ouder.
  • We laten uw kind bij bijna 4 jaar wennen aan groep 1

Wat mogen wij van ouders verwachten?

  • Ouders brengen de kinderen 2 of 4 dagdelen per week.
  • Ouders komen de kinderen op tijd brengen en halen.
  • Ouders zijn aanwezig bij de ontwikkel­gesprekken.
  • Ouders zijn bereid, indien nodig voor de ontwikkeling van hun kind, om gezamenlijk extra ondersteuning in te zetten. Op deze manier geven wij de leerlingen een goede basis voor de rest van hun schoolloopbaan.

Op de Locomotief ontmoet uw kind leeftijdsgenootjes uit de buurt om samen te spelen en plezier te maken. Ook leren de kinderen allerlei nieuwe vaardigheden zoals leren luisteren, andere kinderen helpen, op de beurt wachten, leren delen of zich concentreren op een werkje. Onder deskundige begeleiding helpen en ondersteunen twee pedagogisch medewerkers uw kind in de groei naar zelfstandig spelen, alleen en samen met andere kinderen.

Op de peuterleerplek spelen de kinderen één of twee vaste ochtenden en één of twee middagen in een vaste groep, volgens een ontwikkelingsprogramma dat afgestemd is op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

De samenwerking tussen de Locomotief en de Spoorzoeker betekent voor uw kind dat het bekend is met de manier van werken. Op deze manier wordt er een mooie doorgaande lijn gerealiseerd. Hoe u kunt inschrijven en wat de kosten zijn voor de peuterleerplek kunt u vinden op de website www.jonglerendenhaag.nl of u kunt bellen naar 070-2053517 om een afspraak te maken.

Samenspel

Op de woensdagochtend is er een samenspelgroep. Samenspel heeft tot doel ouders en kinderen vanaf 2 jaar te laten wennen aan de peuteropvang met VE en is gratis. Ouders zijn van harte welkom om met hun kind te komen spelen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers van de Locomotief, telefoon 070-2053517.