Inschrijvingen:
Vanaf 1 januari 2013 kunnen ouders hun kind nog maar bij 1 Haagse basisschool aanmelden. Dit geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2012 en die naar groep 1 gaan. De Haagse basisscholen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo willen we het aanmelden duidelijker en eerlijker maken. De afspraken gelden ook voor onze school.

Aanmelden:
Als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, krijgt u een brief. Met deze brief kunt u uw kind bij ons aanmelden. Belangrijk: neem de brief mee naar school. Aanmelden kan vanaf de 1ste verjaardag van uw kind tot en met 30 september. Is uw kind geboren voor 1 oktober 2012 of gaat uw kind naar groep 2 tot en met 8 dan gelden deze afspraken niet. Meer informatie over de afspraken over aanmelden in Den Haag kunt u vinden op : www.eenaanmeldleeftijd.nl. Aanmelden bij onze school betekent (bijna) altijd dat uw kind ook wordt toegelaten. Op onze school geldt geen maximum aantal voor nieuwe leerlingen in groep 1. Inschrijven kunt u iedere schooldag als u daar eerst even een afspraak voor gemaakt hebt. Voor de inschrijving hebben wij nodig de zorgpas en het sofinummer van uw kind. Wij verzoeken u daarom vriendelijk dit bij de inschrijving mee te nemen.

U kunt op onze website ook het inschrijfformulier van onze school vinden. Hierin staan alle vragen die door u beantwoord moeten worden betreft de inschrijving van uw kind. Wij verzoeken u vriendelijk dit formulier ingevuld mee te nemen naar de inschrijving. Tijdens de inschrijving zullen we dit formulier nog even met u doornemen en krijgt u een rondleiding door de school, zodat u uw vragen over ons onderwijs en andere zaken kunt stellen.

Huisbezoek:
Als u uw kind inschrijft op onze school dan is er de mogelijkheid voor een huisbezoek. Dit huisbezoek vindt plaats binnen 3 maanden na plaatsing op de basisschool. De school zal contact met u opnemen om een afspraak te maken voor het huisbezoek. Indien u als ouder daarnaast ook een huisbezoek van de leerkracht zou willen, kunt u dat altijd vragen.