L.K.P./I.P.C.

Het Leerkansenprofiel:

De Spoorzoeker heeft in januari 2011 het Leerkansenprofiel (L.K.P.) ingevoerd. Dit houdt in dat er 6 uur per week extra leertijd is voor de groepen 1 t/m 8 en deze uren vallen onder de Leerplichtwet. Wij krijgen hiervoor subsidie van de gemeente Den Haag.

De Spoorzoeker als L.K.P. school geeft ons veel mogelijkheden om ons aanbod breder te maken.

We richten ons vooral op:

  • Talenten bij de kinderen ontdekken en ontwikkelen.
  • Kennis van de Nederlandse taal zoveel mogelijk verbeteren en vergroten.
  • Werken aan gedrag, samenwerking en jezelf ontwikkelen.
  • Meer bewegen.
  • Een gevarieerd aanbod volgens een duidelijke leerlijn/opbouw van theater, techniek, kunst, muziek en dans.
  • Uitbreiden van ICT vaardigheden

 

Lestijden: 

Vier dagen in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) bieden we extra activiteiten en lessen aan. In totaal 6 uur per week. Op deze dagen is er voor de kinderen van gr 1 t/m 8 verplicht les tot 15.15 uur. We werken deze dagen ook met een continurooster.

Verplichte vakken:

De groepen 3, 4, 5 en 6 krijgen naast extra leertijd in de eigen groep in kleine groepen verplicht een uur het vak wereldwijzer. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan woordenschat en taal- en algemene ontwikkeling .

De groepen 3 t/m 8 hebben 3x  gym in de week waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de motoriek, maar ook aan samenwerken en bijvoorbeeld plezier in bewegen. Zo proberen we de kinderen zich gezond en fit te laten voelen. Dit is natuurlijk ook een van de pijlers van de “Gezonde school”, waar wij veel tijd en aandacht aan besteden op allerlei gebieden.

Vanaf de herfstvakantie krijgen alle groepen weer 1x per week muziekles volgens de Kodaly-methode.

Keuzeaanbod:

Er is naast de verplichte vakken een keuze-aanbod met o.a.:  kunst, muziek, theater, techniek, koken, textiel, voetbal, fotografie, ICT en dans. Dit wordt aangeboden in kleine groepen en leerlingen kunnen vakken kiezen per periode. Dit is een voor Den Haag unieke manier van werken en ook een bewust gekozen aanpak.

De lessen worden gegeven door ervaren vakleerkrachten en deels ook door de leerkrachten van de Spoorzoeker. Wij werken samen met verschillende organisaties. Ons aanbod kan aan de hand van halfjaarlijkse evaluaties aangepast worden naar behoefte.

Samenwerking I.P.C.-L.K.P:

In het schooljaar 2011-2012 zijn we gestart met I.P.C. (International Primary Curriculum) in de groepen 3 t/m 8. Met I.P.C. zorgen we dat ons themaonderwijs voldoet aan de kerndoelen voor de zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en natuur. Daarnaast werken wij binnen I.P.C. ook aan de creatieve vakken en sport. De thema’s binnen I.P.C. hebben heldere leerdoelen en door de onderwerpen van de thema’s leren de leerlingen te kijken naar de wereld, zowel dichtbij als verder van huis. Het helpt mee om  hen (wereld) burger te laten zijn. De L.K.P. docenten en de groepsleerkrachten bereiden samen de thema’s voor, zodat we een mooi breed aanbod hebben en kinderen beter hun talent kunnen ontwikkelen.

Presentaties:

Aan het eind van ieder I.P.C. thema worden ouders uitgenodigd te komen kijken in de klas. Er zijn daarnaast open lessen en een of twee keer per jaar treden de kinderen op in het Laaktheater om te laten zien wat ze geleerd hebben bij L.K.P.

De eindpresentaties in het theater zijn dit jaar op 1 februari en 16 juli 2019

Wilt u meer weten over onze bijzondere manier van werken?

Robert Luiten is de coördinator van het L.K.P. en I.P.C.
R.Luiten@despoorzoeker.info