Het Leerkansenprofiel:

De Spoorzoeker heeft in januari 2011 het Leerkansenprofiel (L.K.P.) ingevoerd. Dit houdt in dat er 6 uur per week extra leertijd is voor de groepen 1 t/m 8 en deze uren vallen onder de Leerplichtwet. Wij krijgen hiervoor subsidie van de gemeente Den Haag.

De Spoorzoeker als L.K.P. school geeft ons veel mogelijkheden om ons aanbod breder te maken.

We richten ons vooral op:

  • Talenten bij de kinderen ontdekken en ontwikkelen.
  • Kennis van de Nederlandse taal zoveel mogelijk verbeteren en vergroten.
  • Werken aan gedrag, samenwerking en jezelf ontwikkelen.
  • Meer bewegen.
  • Een gevarieerd aanbod volgens een duidelijke leerlijn/opbouw van techniek, ICT, kunst, woordenschatuitbreiding, koken en muziek.

Lestijden: 

Vier dagen in de week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) bieden we extra activiteiten en lessen aan. In totaal 6 uur per week. Op deze dagen is er voor de kinderen van gr 1 t/m 8 verplicht les tot 15.15 uur. We werken deze dagen ook met een continurooster.

Extra gym:

De groepen 3 t/m 8 hebben 3x  gym in de week waarbij veel aandacht wordt gegeven aan de motoriek, maar ook aan samenwerken en bijvoorbeeld plezier in bewegen. Zo proberen we de kinderen zich gezond en fit te laten voelen. Dit is natuurlijk ook een van de pijlers van de “Gezonde school”, waar wij veel tijd en aandacht aan besteden op allerlei gebieden.

Wilt u meer weten over onze bijzondere manier van werken?

Robert Luiten is de coördinator van het L.K.P.
R.Luiten@despoorzoeker.info