De Haagse Scholen

Basisschool de Spoorzoeker valt onder De Haagse Scholen stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs.

Over De Haagse Scholen

De Haagse Scholen. Dat is de naam van de stichting voor openbaar basis- en speciaal onderwijs in Den Haag. Er zijn 54 Haagse Scholen.

45 Scholen voor basisonderwijs en 9 scholen voor speciaal en zeer speciaal onderwijs. Verspreid over de hele stad en voor iedereen bereikbaar.

De kwaliteit van ons onderwijs is af te meten in cijfers en resultaten, maar ook in tevreden ouders, medewerkers en kinderen.



Meer informatie: www.dehaagsescholen.nl