Het is belangrijk dat een kind lekker in zijn vel zit en graag naar school gaat. Dit is een van de voorwaarden om
goed tot ontwikkeling te kunnen komen. Daarom besteden de leerkrachten veel tijd aan de sociaal- emotionele
ontwikkeling. Schatkist werkt met thema’s die uitgaan van de belevingswereld van het kind. Dat betekent dat
de thema’s betekenisvol behoren te zijn voor het kind, waardoor het kind wordt uitgedaagd om zich verder te
ontwikkelen. Tijdens de thema’s komen verschillende activiteiten aan bod zoals: spelactiviteiten,
kringactiviteiten, constructieve activiteiten, lees-, schrijf- en reken activiteiten. Al deze activiteiten zijn bedoeld
voor:

De zintuiglijke ontwikkeling:
Het ontwikkelen van de zintuigen kijken, horen, voelen, ruiken en proeven.
De motorische ontwikkeling:
Het leren beheersen en verfijnen van de lichaamsbeweging.
De taalontwikkeling:
Het uitbreiden van de woordenschat en het leren gebruiken van deze woorden zodat een kind kan zeggen wat
het bedoelt.
Het voorbereidend lezen:
Het zien van kleine verschillen, letterherkenning, kennismaken met boeken en verhalen en leesvreugde
ontwikkelen.
Het voorbereidend rekenen:
Het leren tellen, betekenis leren van getallen, meten, vanuit je eigen lichaam de ruimte leren verkennen en
tijdsbesef.
Sociale redzaamheid:
Leren om samen te werken, om rekening te houden met elkaar.
Het geheugen:
Leren om dingen te onthouden.
Creatieve vorming:
Aanleren van diverse technieken zoals tekenen, verven, knippen als middel om zich te kunnen uiten.
Muzikale vorming:
De leerlingen krijgen les van een muziekdocent die aandacht besteedt aan: zingen, ritme en het gebruik van
muziekinstrumenten.